Mgr. Jana Šubrtová, advokát Milovice


Ceny služeb advokátní kanceláře

 Úvodní konzultace vždy zdarma bez ohledu na její rozsah !!!

Odměna dohodou

 

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná jako:

  • časová odměna podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • odměna za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem, používána nejčastěji, a to v rozmezí 1.500,- Kč - 3.000,- Kč za úkon dle náročnosti.
  • odměna podle hodnoty věci která je předmětem poskytované právní služby
  • podílová odměna podle výsledku sporu