Mgr. Jana Šubrtová, advokát Milovice


Advokátní a právní služby

 

Specializuji se zejména na

- soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek - pohledávky právnických i fyzických osob, vymáhání nedoplatků na výživném,

- právo nemovitostí - převody nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných, zřizování služebností, zřizování zástavních práv, advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí,

- občanské a rodinné právo – bytové právo, spoluvlastnictví, dědické právo, rozvod manželství, úprava péče o děti pro dobu před i po rozvodu, úprava výživného, majetkové vypořádání, vypořádání podílového spoluvlastnictví,

- obchodní právo – sepis a kontrola obchodních smluv a dalších listin, obchodněprávní spory, kompletní právní servis pro firmy, korporátní právo,

- pracovní právopracovněprávní spory, pracovněprávní smlouvy,

- trestní právoobhajoba v trestním řízení, právní zastupování poškozených,

- správní právo – právní zastupování v řízení před správními orgány,